Lørdag 04 Juli 2020
11:00-12:00
Gjenta hver Uke (r) på : Lørdag

Lørdagstrening

Lørdagstrening i klubbhuset (Ved siden av Vestby Vdg. Skole).

Tilbake til arrangementet liste