Torsdag 22 August 2019
Dato:31/01/2019 - 02/01/2020 18:00-20:00
Gjenta hver Uke (r) pÄ : Torsdag

Torsdagstrening

Nybegynnere fra 18, videregÄende fra 19. Trening i Vestby Arena.

Tilbake til arrangementet liste